Aktuelt

Link til kommende kommuneplan i
Favrskov kommune 2017-2029
var i høring frem til 10. september
            
På baggrund af et borgermøde afholdt den 5. september har borgerforeningen indsendt høringssvar til kommuneplanen.
 
Der er i kommuneplanen 2017-2029 foreslået nogle ændringer, som gør det muligt at lave ny lokalplan for bl.a. Grundfør landsby.
Se høringssvaret her
 

Se vores kalender

Vi opdaterer løbende med arrangementer og begivenheder i Grundfør - Se kalenderen her!

Næstkommende arrangementer:    

Julefrokost for alle
10. november kl. 17.30
Grundfør forsamlingshus
 
 
Juletræsfest for børn og deres familier
LØRDAG - LØRDAG -
LØRDAG den 2. december kl. 14.30
Grundfør forsamlingshus
I kommer i godt humør. Vi har pyntet det store juletræ, æbleskiverne er lunet og Søren Banjomus er i højtalerne :-)
Vi ses. Ingen tilmelding.
Kl. 16.30 går vi sammen til gadekæret og tænder lysene der.
 
 
 
 
 
 
Yoga og motions-badminton 
se mere på GUIs hjemmeside

 
Seniorkaffe
Tirsdag kl. 9.30 i medborgerhuset. Hyggeligt samvær for alle der har lyst. Der serveres kaffe, rundstykker og en lille en. Alt dette for kun kr. 10,-. Vi ses
 
"Gud og spaghetti" - familiegudstjeneste
hver den 1. tirsdag i måneden kl. 17-19
I Grundfør kirke og efterfølgende mad i Grundfør forsamlingshus.
Maden er 10,- pr. barn og 20,- pr. voksen.
 
Præmie whist i Grundfør / Trige
Hver mandag - kl. 19.30
Start mandag den 19. sept. i Grundfør Forsamlingshus
Start mandag den 26. sept i Trige Forsamlingshus
Bare mød op. Vi fordeler os ved bordene på selve aftenen.
Alle kan deltage.
 

Arrangementer

 
Gudstjenester i Grundfør kirke
I Grundfør kirke afholder "Kirken-i-Hinnerup" samt "Bykirken i Favrskov" deres gudstjenester. Hver uge er der mulighed for at komme i Grundfør kirke. Se begge kirkers kalendere på deres hjemmesider. Find link under fanen "se hvad der sker"

Åben kirke i Grundfør
Grundfør kirke er normalt åben alle hverdage ml. kl. 9 og 14, når der ikke er tjenester eller undervisning i kirken. Det vil være muligt at tænde et lys i kirken. Der vil også være tæpper til rådighed, hvis kirken ikke er opvarmet.
Grundfør kirke, hverdage kl. 9 - 14